Kunnille

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon. Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

Erotinhuolto

Erotinhuolto on hulevesiverkoston tärkein ennakoiva huoltotoimi. Ennakoiva huolto pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää. Se vähentää putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Hiekan poisto erottimista vuosittain varmistaa, että kunnallistekniset laskimot toimivat moitteettomasti.

Palveluumme sisältyy:

 • kiintoaineksen poisto erottimista
 • sadevesikaivojen ja aluekaivojen tyhjennys
 • kohteiden kuvaukset.

Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila ja arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat estämään häiriöt jo ennakolta.

Tarkka dokumentointi

Kuvaustemme tallenteet voidaan siirtää sellaisinaan suoraan verkoston kunnossapidon ja vesilaitosten tietojärjestelmiin.

Kartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvauksia käytetään tyypillisesti huoltotarpeen ennakointiin ja vikakohteiden paikannukseen.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Monipuolinen kalustomme varmistaa työn onnistumisen hankalassakin kohteessa, käytössämme ovat:

 • imuautot
 • läpipumppavat imuautot
 • uppopumput
 • hydraulikäyttöiset lietepumput
 • itseimevät pumppukontit
 • kattavat letkutukset.

Jätevesipalvelut

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon.

Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

Puhdasvesipalvelut

Toteutamme kaikki kunnallisteknisten puhdasvesijärjestelmien huoltopalvelut.

Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on turvallisesti saatavilla päiväkodeissa, sairaaloissa tai esimerkiksi liikenneasemilla juomavesiverkoston häiriötilanteissakin.

Vedenottamolta alkaen

Vedenottamoiden ja jakelujärjestelmien pesut, runkolinjojen säännölliset puhdistukset sekä häiriötilanteissa verkostopaineen ylläpito ja tarvittaessa puhtaan veden toimitus kuuluvat palveluihimme.

Puhtaasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palvelumme kattaa:
 • vesitornien puhdistus
 • vedenottamoiden, verkostoveden jakelujärjestelmien ja -laitteistojen puhdistus ja ennakoiva huolto
 • runkolinjojen puhdistus (possutus)
 • verkoston desinfiointi ja klooraus
 • vesijohtojen sulatus
 • verkoston koepaineistus
 • verkostopaineen ylläpito esimerkiksi putkirikkojen tai jakeluverkoston huoltotöiden aikana.

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimuroinnilla voidaan kunnallistekniikkaa rikkomatta poistaa esimerkiksi kaapeli- tai putkilinjoja suojaavia sora- ja hiekkakerroksia.

Toisaalta suurtehopuhalluksella sujuu käytöstä poistettujen viemäreiden tai putkistotunneleiden täyttö nopeasti, ilman suuria kaivutöitä.

Nopeasti ja siististi

Hiljaisilla ja tehokkailla suurtehoyksiköillämme hoidamme nopeasti ja siististi materiaalien siirrot kuten:

 • vauriokohtien esiin imurointi
 • saneerausmonttujen imurointi
 • maa-aineksien poisto
 • sepelin ja lecasoran puhallus
 • käytöstä poistettujen viemärien ja putkitunneleiden täyttö.