Teollisuudelle

Puhdistamme, huollamme ja ylläpidämme aineiden käsittely-, siirto- ja varastointijärjestelmiä valmistavassa teollisuudessa ja energiantuotannossa. 

Olemme myös erikoistunut puhdasvesipalvelujen toteuttaja.

Erotinhuolto 

Hoidamme hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet kokonaispalveluna, johon sisältyy tyhjennys, pesu, huuhtelu ja tarkastus.

Erottimien ennakkohuolto on tärkein viemäriverkostoa ylläpitävä huoltotoimi. Se pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää vähentäen putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Säännöllinen ennakkohuolto tulee aina monin verroin edullisemmaksi kuin tukoksen tai vaurion aiheuttama kiiretyö.

Palveluumme sisältyy säännöllinen tyhjennys ja pesu, huuhtelu ja toiminnantarkastus.

Viemärikuvaus ja pesu

Peruskunto- ja takuukartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila. Samalla arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat järjestelmien ylläpidossa.

Kuntokartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvausten tyypillisiä käyttötilanteita ovat huoltotarpeen ennakointi ja vikakohteiden paikannus.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Viemärihuolto

A&P Ympäristöpalveluilta saat kaikki teollisuuskiinteistön viemäri- ja erotinhuoltopalvelut ja -ratkaisut sekä sadevesi- ja salaojaverkoston kunnossapidon. Kokonaisuutena, jos niin haluat, tai erillisinä palveluina, jos se sopii tarpeisiisi paremmin.

Varma lopputulos

Emme tee turhia töitä, mutta teemme kaiken mikä on tarpeen halutun laadun ja lopputuloksen saavuttamiseksi. Raportoimme työn tulokset ja mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Pystymme toteuttamaan poikkeuksellisen vaativia kohteita ja niin, että voimme antaa toteutuksesta perustellun suosituksen ja ennakkoarvion. Ei ole harvinaista, että työtämme kiitetään kohteissa, jotka ovat osoittautuneet muille liian vaativiksi.

Viemärihuoltopalvelumme kattaa:
 • linjojen kulkuselvitys ja peruskuntokartoitus
 • pysty- ja vaakaviemärien puhdistus ja pesu
 • viemäritukosten avaaminen, juurien poisto putkistoista
 • erottimien, lokakaivojen ja pienpuhdistamojen puhdistus- ja vuosihuolto
 • pumppaamoiden ja pumppukaivojen lyrica-puhdistus- ja vuosihuolto
 • sadevesi- ja salaojakaivojen tyhjennys
 • salaojajärjestelmien puhdistus ja kuvaus
 • putkistojen kuvaus
 • putkistojen, viemäreiden ja kaivojen sekä rännien ja kattojen sulatus.

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Monipuolinen kalustomme varmistaa työn onnistumisen hankalassakin kohteessa, käytössämme ovat:

 • imuautot
 • läpipumppavat imuautot
 • uppopumput
 • hydraulikäyttöiset lietepumput
 • itseimevät pumppukontit
 • kattavat letkutukset.

Puhdasvesipalvelut

Varmistamme puhtaan veden saatavuuden häiriötilanteissakin. Kun puhtaan veden katkeamaton saatavuus on välttämätöntä, huolehdimme toimituksista vaikka säiliöautokuljetuksin.

Varmasti puhdasta vettä

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelee ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palveluihin sisältyvät:

 • verkostoveden jakelulaitteiden ja -järjestelmien huollot ja pesut
 • ennakoiva huolto
 • veden toimitus erityistarpeisiin.

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimurointi ja -puhallus ovat vahvoja välineitä teollisuuden prosessien ja tekniikan ylläpidossa sekä rakennuskohteissa.

Materiaalien poisto sujuu nopeasti ja joustavasti vaikeapääsyisistäkin kohteista. Siirrettävät materiaalit voivat olla kuivia tai märkiä, yhtä lailla tuhkaa, pölyä kuin tiilenkappaleita. Ja tarvittaessa imuroinnilla siirrettyjä materiaaleja voidaan puhaltaa eteenpäin uuteen sijoituskohteeseen.

Suurteholaitteilla voidaan myös tehdä uutta, kuten putkistotunneleita rakennusten pohjiin.

Tehokkaasti

Hoidamme materiaalien siirrot tehokkailla suurtehoyksiköillämme, esimerkiksi:

 • tuhkan siirto siiloista ja siiloihin
 • eristeiden poisto rakenteista
 • kiviaineksen poisto purkukohteista
 • putkitunneleiden avaaminen rakennusten alle
 • pilaantuneen maan poisto
 • sepelin puhallus ja lecasoran levitys.